เป็นบริการจดทะเบียนและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่ต้องการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ Server  

 ขั้นตอนการขอรับบริการ
ติดต่อใช้บริการโดยกรอก  แบบฟอร์ม สนค 122  และส่งเอกสารมายังสำนักคอมพิวเตอร์  

 สอบถามหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งและข้อมูลทางด้านเทคนิคได้ที่  โทร 02-649-5184   โทรภายใน 5030  
  หรือทาง e-Mail ได้ที่
admin@swu.ac.th


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ต่อ 15069,15067) Fax 02-259-2217
Comments & Questions
Copyright © Srinakharinwirot University
Build with DotnetNuke
Since October 1, 2009