เป็นบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้ทุกคนต้องยืนยันตัวตน (Authentication) ก่อนการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โดยท่านสามารถยืนยันตัวตนด้วย BuaSri Id เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บข้อมูลการจราจรหรือข้อมูลการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ทุกคน 

 ขั้นตอนการขอรับบริการ
ติดต่อใช้บริการได้ที่
http://ipass.swu.ac.th และโดยใช้ BuaSri ID และ Password ของตนเองเพื่อเข้าใช้บริการ

 สอบถามหรือขอคำปรึกษาได้ที่ โทร 02-649-5185 โทรภายใน 15045 หรือทาง e-Mail ได้ที่
helpdesk@swu.ac.th


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ต่อ 15069,15067) Fax 02-259-2217
Comments & Questions
Copyright © Srinakharinwirot University
Build with DotnetNuke
Since October 1, 2009