เป็นบริการพัฒนาระบบสารสนเทศและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System APplication) เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

 ขั้นตอนการขอรับบริการ
ติดต่อใช้บริการโดยแจ้งความจำนงด้วยตนเอง หรือกรอกแบบฟอร์ม สนค 121 และส่งมาที่สำนักคอมพิวเตอร์

 สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร 02-649-5696   โทรภายใน 5024 หรือทาง e-Mail ได้ที่
isap@swu.ac.th


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ต่อ 15069,15067) Fax 02-259-2217
Comments & Questions
Copyright © Srinakharinwirot University
Build with DotnetNuke
Since October 1, 2009