เป็นบริการพื้นที่เว็บไซต์และให้คำปรึกษา เพื่อการติดตั้งเว็บไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

 ขั้นตอนการขอรับบริการ
ติดต่อใช้บริการโดยกรอกแบบฟอร์ม สนค 104 พร้อมแจ้งชื่อผู้ดูแลเว็บของหน่วยงานได้ที่
http://webhelp.swu.ac.th และส่งมายังสำนักคอมพิวเตอร์ก่อนการใช้งาน 5 วัน

 สอบถามหรือขอคำปรึกษาการติดตั้งเว็บไซต์ ได้ที่
โทร 02-649-5695   โทรภายใน 5022  หรือทาง e-Mail ได้ที่
webmaster@swu.ac.th


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ต่อ 15069,15067) Fax 02-259-2217
Comments & Questions
Copyright © Srinakharinwirot University
Build with DotnetNuke
Since October 1, 2009