เป็นบริการสร้างกระดานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับกลุ่มผู้สนใจทั้งด้านวิชาการ ด้านการบริหารและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

 ขั้นตอนการขอรับบริการ
ติดต่อใช้บริการโดยกรอก แบบฟอร์ม สนค 123 และส่งมายังสำนักคอมพิวเตอร์

 สอบถามหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานได้ที่
โทร 02-649-5695   โทรภายใน 5022
  หรือทาง e-Mail ได้ที่
webmaster@swu.ac.th


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ต่อ 15069,15067) Fax 02-259-2217
Comments & Questions
Copyright © Srinakharinwirot University
Build with DotnetNuke
Since October 1, 2009