เป็นบริการวิชาการ อบรม สัมมนา ความรู้ด้านการประยุกต์ไอซีทีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้าน ICT (ICT Competency) ให้แก่ นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป 

 ขั้นตอนการขอรับบริการ
ติดต่อใช้บริการจากงานฝึกอบรม ที่
http://training.cc.swu.ac.th 

 สอบถามหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  โทร 02-649-5704   โทรภายใน 15048
        หรือทาง e-Mail ได้ที่
icttrain@swu.ac.th


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ต่อ 15069,15067) Fax 02-259-2217
Comments & Questions
Copyright © Srinakharinwirot University
Build with DotnetNuke
Since October 1, 2009