เป็นบริการเผยแพร่ข้อมูล สถิติ และรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  ที่ได้รวบรวมไว้ในระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย (SUPREMEPlus) 

 ขั้นตอนการขอรับบริการ
ติดต่อใช้บริการเรียกดูสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ที่
http://infoservice.swu.ac.th 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   โทร 02-649-5696
           โทรภายใน  15024   หรือทาง e-Mail ได้ที่
uoc@swu.ac.th 


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ต่อ 15069,15067) Fax 02-259-2217
Comments & Questions
Copyright © Srinakharinwirot University
Build with DotnetNuke
Since October 1, 2009