เป็นบริการพื้นที่เพื่อจัดเก็บเว็บเพจของนิสิต คณาจารย์ บุคลากร  

 ขั้นตอนการขอรับบริการ
ติดต่อใช้บริการโดยกรอกแบบฟอร์มได้ที่
http://personal.swu.ac.th

 สอบถามหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานได้ที่
โทร 02-649-5695      โทรภายใน 15022
หรือทาง e-Mail ได้ที่
webmaster@swu.ac.th


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ต่อ 15069,15067) Fax 02-259-2217
Comments & Questions
Copyright © Srinakharinwirot University
Build with DotnetNuke
Since October 1, 2009